nahoru
Konopí v Evropě

Jen málokteré odvětví v historii prošlo tolika změnami jako to konopné. Téma konopí je navíc do značné míry politizované, proto se nemůžeme divit neustálým změnám v náhledu na tuto rostlinu – se změnou politických subjektů se mění často i vnímání konopí. Při studiu zákonů evropských států se může leckomu zatočit hlava, přesto se zdá, že konopí si ve většině případů skutečně prošlapává cestu. Jaký je pro Evropu výhled do budoucna? Zvládneme čelit výzvám?

Spotřeba konopí v Evropské unii

Konopí je stále nejčastěji konzumovanou drogou v Evropě. Národní výzkumy naznačují, že za minulý rok užívalo konopí okolo 8 % všech Evropanů (22,6 milionu lidí ve věku 15 až 64 let). Odhadem asi 1,3 % dospělých v Evropské unii (3,7 milionu lidí) patří mezi uživatele s denní nebo téměř denní frekvencí. Zajímavostí je také fakt, že v roce 2021 policisté zadrželi nejvíce konopné pryskyřice a rostlin konopí za posledních 10 let, což potvrzuje vysokou dostupnost na trhu. Samotnou kapitolou je potom Španělsko, které se pohybuje na nejvyšších příčkách, co se týká množství a hmotnosti zadrženého konopí. Pro představu uvádíme pár dalších čísel ze statistiky:

  • Užívání konopí mezi populací EU ve věku 15 až 34 let se v loňském roce odhaduje na 15,1 % (15,3 milionu). Muži přitom  obvykle užívají konopí dvakrát častěji než ženy.
  • Evropský webový průzkum o drogách z roku 2021 zjistil, že rostlinné konopí užívalo 95 % respondentů, kteří užívali konopí v posledních 12 měsících. Ve srovnání s 32 % u pryskyřice, 25 % u poživatin a 17 % u extraktů.
  • Česká republika drží prvenství v počtu uživatelů konopí v minulém roce s 22,9 % uživatelů ve věku 15 až 34 let. Obliba konopí v našich končinách je dlouhodobou záležitostí a předpokládá se, že tomu ani v budoucnu nebude jinak.

Konopí – legislativa v ČR (2023)

Na území České republiky aktuálně platí, že pokud pěstujete konopí s obsahem THC nižším než 1 % na ploše do 100 metrů čtverečních, nemusíte nic hlásit a nedopouštíte se nelegální činnosti. Takže ano, můžete pěstovat poměrně velké množství rostlin CBD konopí s obsahem THC pod 1 %. Pokud přesáhne obsah THC tuto hodnotu a vejdete se do 5 rostlin – jedná se o přestupek. Bude-li takových rostlin více než 5, jedná se o trestný čin. Podobně je to v případě sušiny. U sebe můžete mít libovolné množství konopí s obsahem THC do 1 %. Co se týká konopí s vyšším obsahem THC, do 10 gramů jde o přestupek, při množství nad 10 gramů se jedná o trestný čin.

Lékařské konopí: Komplikace a náročné prostředí

Za posledních 20 let obecně státy EU snižovaly nebo dokonce rušily tresty za méně závažné činy držení konopí. Pět členských států (Česko, Německo, Lucembursko, Malta a Nizozemsko) a Švýcarsko dnes zavádějí nebo plánují zavést nové přístupy k regulaci nabídky konopí pro rekreační využití. Už tak náročné prostředí navíc komplikuje stále větší rozmanitost konopných produktů – včetně poživatin a extraktů. Na trhu se objevují nové či „znovu objevené“ kanabinoidy, jako jsou HHC nebo H4CBD, což dále ztěžuje práci vědcům, lékařům, politikům i zákonodárcům. Do dnešního dne vědci identifikovali více než 140 kanabinoidů. Každý z nich je přítomný v různém množství v závislosti na genetice rostliny a podmínkách růstu. Vedle toho známe další (nejen) konopné látky jako terpeny, flavonoidy, fytoly a další – ty samy o sobě mají řadu pozitivních účinků a s kanabinoidy často fungují synergicky a zvyšují či tlumí jejich účinky.

Do roku 2025 bude mít legální trh s konopím hodnotu
3,2 miliardy €

Podle oficiální zprávy globálních konzultantů z konopného průmyslu mělo v roce 2020 poprvé přístup k lékům z konopí okolo 60 000 pacientů, čímž se celkový počet pacientů za rok zvýšil na 185 000. Německo je konopným goliášem v rámci léčebného konopí v Evropě, a to díky progresivní legislativě a bohaté populaci. Německo bude do roku 2024 tvořit více než polovinu evropského trhu a do konce roku 2025 bude mít hodnotu přes 840 milionů EUR.

Země jako Francie a Velká Británie budou mít pravděpodobně značně rozvinutý přístup pacientů k léčebnému konopí a velké evropské národy jako tyto budou představovat významný podíl na evropském trhu (stojí ve zprávě). Pokud budou regulace pokračovat podle očekávání, britský trh s léčebným konopím by mohl do roku 2025 vykázat nejvýraznější růst ze všech zemí v Evropě.

Konopí v Evropě

Zpráva společnosti Prohibition Partners uvádí několik evropských zemí, které by mohly do té doby zavést legální přístup ke konopí pro dospělé, včetně Nizozemska, Švýcarska a Německa. Prodej konopí dospělým by do roku 2025 mohl přesáhnout 500 milionů eur (přes 12 miliard korun). Tento vývoj léčebného a legalizovaného konopí pro dospělé přispěje k exponenciálnímu růstu v příštích čtyřech letech. Do roku 2025 se odhaduje, že evropský trh s konopím bude mít hodnotu 3,2 miliardy eur (přes 77 miliard korun).

Budoucnost vývoje a výzkumu léčebného konopí

Celosvětově pokulhává vývoj a výzkum konopí pro léčebné účely hlavně kvůli byrokratickým zákazům a proměnlivé legislativě. Ačkoliv přibývají data o pozitivních účincích kanabinoidů, výše popsané komplikace ve spojení se změnami v politickém prostředí staví do cesty léčebnému konopí mnohé překážky. Přijetím nových přístupů k vývoji léků můžeme v budoucnu očekávat rostoucí počet léků s platnou registrací. Navzdory veškerým okolnostem se odborníci shodují na tom, že má Evropa slibný potenciál rozvoje výzkumu léčebného konopí a jeho aplikace do léčebných programů.

Dr. Mikael Sodergren, hlavní lékař Curaleaf International

„Ekosystém léčebného konopí v Evropě je vhodný k překonání těchto výzev vzhledem k dlouhé historii úspěšné akademické spolupráce v rámci biomedicínských věd v Evropě. Partnerství odborníků na léčebné konopí s preklinickými výzkumníky v oblastech, jako je bolest a zánět, již prokázalo úspěch při objasňování účinků složek léčebného konopí na modelech Petriho misek. Tato práce bude v konečném důsledku tvořit základ našeho pochopení toho, která kombinace těchto sloučenin může být nejlepším farmaceutickým činidlem, které se bude používat v klinických studiích pro tyto oblasti onemocnění.“

(Pozn. red.: Na území České republiky je konopí a produkty s obsahem THC nad 1 % nelegální. Článek má pouze informativní charakter, nenabádá čtenáře k užívání psychotropních kanabinoidů).