nahoru

FAQ

Odkud vaše CBD produkty pochází?

Naše značka nese přívlastek „premium“. Všechny CBD produkty pochází od prémiových dodavatelů, u nichž ověřujeme, zda splňuje nároky na produkci dle požadavků Evropské unie. Naše CBD produkty mají původ v zemích, jako je Česká Republika, Rakousko a Švýcarsko.

Jsou CBD produkty legální? Jak je to s jejich konzumací?

Všechny naše CBD produkty jsou legální na území České republiky, jelikož splňují zákonem stanovenou maximální hranici THC do 0,3 % celkového obsahu. Veškeré CBD produkty z naší nabídky slouží výhradně pro technické a laboratorní použití. V žádném případě nedoporučujeme jejich přímou konzumaci, užívání ani jiný nevhodný způsob manipulace. Za nakládání v rozporu s našimi doporučeními či právním rámcem České republiky neneseme odpovědnost.

Jsou vaše CBD produkty laboratorně testovány? Mají certifikát?

Ano. Každý CBD produkt, který v našem e-shopu naleznete, prošel laboratorním testováním a je opatřen protokolem o zkouškách. Ten obsahuje identifikaci laboratoře, označení testovaného vzorku, datum testování a výsledkovou část, v níž jsou uvedené hodnoty obsahu klíčových látek. Jedině tento postup zaručuje maximální bezpečnost při nakládání s těmito produkty, v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky. Vystupujeme striktně proti materiálům pochybného původu a kvality – jejich ověřováním respektujeme zákony a vyhlášky našeho státu.

Jaká je trvanlivost vašich CBD produktů?

Nabízíme pouze CBD produkty prémiové kvality. Trvanlivost CBD produktů z našeho e-shopu je 2 roky. Při dodržování zásad správného skladování ručíme za jejich maximální kvalitu po celou dobu trvanlivosti. Nepřiměřené zacházení s našimi CBD produkty (např. přeprava a skladování ve vlhkém prostředí, vystavování přímým slunečním paprskům apod.) nemůže zaručit zachování vizuálních a aromatických kvalit ani stabilitu chemického složení.

Jaké má CBD jako látka účinky?

CBD (kanabidiol) může vyvolat pocit klidu a relaxace. CBD má samo o sobě mírně sedativní, antioxidační, uklidňující a antidepresivní účinky na mozek, ale zjevně nevyvolává psychoaktivní účinky nebo intoxikaci, jako je tomu u THC.

Mají CBD produkty negativní účinky?

Naše CBD produkty jsou vhodné pouze pro technické a laboratorní použití, proto jsou zcela bezpečné a nemají žádné negativní účinky.

Jaký je rozdíl mezi THC a CBD?

CBD neboli kanabidiol je jedním z hlavních kanabinoidů, které jsou obsaženy v rostlinách konopí. Po psychoaktivním a notoricky známém tetrahydrokanabinolu (THC) je CBD druhou nejvíce zastoupenou látkou v konopí. Má podobnou chemickou strukturu THC, jeho fyziologické účinky jsou však značně odlišné. Největší rozdíl spočívá v tom, že CBD nemá žádné intoxikační účinky, takže se při jeho užívání nelze dostat do stavu změněného vědomí či vnímání jako u THC.

Je možné mít při používání CBD produktů pozitivní test na THC?

Při nakládání s CBD produkty nelze mít pozitivní test na THC. Běžným kontaktem a manipulací nedochází přes kůži ke vstupu účinných látek do lidského organismu. Všechny naše produkty obsahují pouze zákonem povolené množství THC. Samotná látka – CBD – není při aplikaci v současnosti nejčastěji používaných testů zjišťujících přítomnost omamných a psychotropních látek (Drugwipe 5S) v lidském organismu aktivní, tj. nelze ji detekovat. Obsah látek v našich CBD produktech nepřesahuje zákonnou normu a jeho případný výskyt v krvi uživatele, při náhodném či cíleném užití v rozporu s účelem produktu a našimi doporučeními, nevede k přítomnosti kritického množství.

Kdy CBD produkty odesíláte?

Všechny naše produkty odesíláme do 24 hodin od přijetí objednávky.

Jaké informace by mě ještě mohly zajímat?

Doporučujeme sledovat náš blog, na kterém pravidelně publikujeme zajímavé informace o CBD, konopí a celkové vitalitě člověka. Především tyto články níže by vás mohly zaujmout:

Doručujete produkty i na Slovensko?

Trpělivost přináší nejen růže, ale i prémiové produkty bez THC. Nově proto zasíláme i na Slovensko! Pro tyto zásilky platí totéž, co pro zásilky tuzemské – odesíláme je do 24 hodin od přijetí objednávky.