nahoru

FAQ

Odkud vaše CBD produkty pochází?

Naše značka nese přívlastek „premium“. Všechny CBD produkty pochází od prémiových dodavatelů, u nichž ověřujeme, zda splňuje nároky na produkci dle požadavků Evropské unie. Naše CBD produkty mají původ v zemích, jako je Rakousko, Švýcarsko, Španělsko a Itálie.

Jsou CBD produkty legální? Jak je to s jejich konzumací?

Všechny naše CBD produkty jsou legální na území České republiky, jelikož splňují zákonem stanovenou maximální hranici THC do 0,3 % celkového obsahu. Veškeré CBD produkty z naší nabídky slouží výhradně pro technické a laboratorní použití. V žádném případě nedoporučujeme jejich přímou konzumaci, užívání ani jiný nevhodný způsob manipulace. Za nakládání v rozporu s našimi doporučeními či právním rámcem České republiky neneseme odpovědnost.

Jsou vaše CBD produkty laboratorně testovány? Mají certifikát?

Ano. Každý CBD produkt, který v našem e-shopu naleznete, prošel laboratorním testováním a je opatřen protokolem o zkouškách. Ten obsahuje identifikaci laboratoře, označení testovaného vzorku, datum testování a výsledkovou část, v níž jsou uvedené hodnoty obsahu klíčových látek. Jedině tento postup zaručuje maximální bezpečnost při nakládání s těmito produkty, v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky. Vystupujeme striktně proti materiálům pochybného původu a kvality – jejich ověřováním respektujeme zákony a vyhlášky našeho státu.

Jaká je trvanlivost vašich CBD produktů?

Nabízíme pouze CBD produkty prémiové kvality. Trvanlivost CBD produktů z našeho e-shopu je 2 roky. Při dodržování zásad správného skladování ručíme za jejich maximální kvalitu po celou dobu trvanlivosti. Nepřiměřené zacházení s našimi CBD produkty (např. přeprava a skladování ve vlhkém prostředí, vystavování přímým slunečním paprskům apod.) nemůže zaručit zachování vizuálních a aromatických kvalit ani stabilitu chemického složení.

Jaké má CBD jako látka účinky?

CBD (kanabidiol) může vyvolat pocit klidu a relaxace. CBD má samo o sobě mírně sedativní, antioxidační, uklidňující a antidepresivní účinky na mozek, ale zjevně nevyvolává psychoaktivní účinky nebo intoxikaci, jako je tomu u THC.

Mají CBD produkty negativní účinky?

Naše CBD produkty jsou vhodné pouze pro technické a laboratorní použití, proto jsou zcela bezpečné a nemají žádné negativní účinky.

Jaký je rozdíl mezi THC a CBD?

CBD neboli kanabidiol je jedním z hlavních kanabinoidů, které jsou obsaženy v rostlinách konopí. Po psychoaktivním a notoricky známém tetrahydrokanabinolu (THC) je CBD druhou nejvíce zastoupenou látkou v konopí. Má podobnou chemickou strukturu THC, jeho fyziologické účinky jsou však značně odlišné. Největší rozdíl spočívá v tom, že CBD nemá žádné intoxikační účinky, takže se při jeho užívání nelze dostat do stavu změněného vědomí či vnímání jako u THC.

Je možné mít při používání CBD produktů pozitivní test na THC?

Při nakládání s CBD produkty nelze mít pozitivní test na THC. Běžným kontaktem a manipulací nedochází přes kůži ke vstupu účinných látek do lidského organismu. Všechny naše produkty obsahují pouze zákonem povolené množství THC. Samotná látka – CBD – není při aplikaci v současnosti nejčastěji používaných testů zjišťujících přítomnost omamných a psychotropních látek (Drugwipe 5S) v lidském organismu aktivní, tj. nelze ji detekovat. Obsah látek v našich CBD produktech nepřesahuje zákonnou normu a jeho případný výskyt v krvi uživatele, při náhodném či cíleném užití v rozporu s účelem produktu a našimi doporučeními, nevede k přítomnosti kritického množství.

Kdy CBD produkty odesíláte?

Všechny naše produkty odesíláme do 24 hodin od přijetí objednávky.

Doručujete produkty i na Slovensko?

V současné době lze očekávat přijetí novely zákona, která nám umožní dodávat CBD produkty i na území Slovenské republiky. Do té doby je bohužel nezasíláme. Sledujte náš Instagram a buďte v obraze!