nahoru
cbd autismus

U dětí s poruchou autistického spektra jsou obvyklé problémy na sociální úrovni, zhoršené jazykové dovednosti a smyslové vnímání, projevy agresivity a opakování specifických návyků. Vedle toho jsou u nich přítomné sekundární projevy jako porucha spánku, deprese, úzkost apod. Nejen pro děti, ale také pro rodiče, učitele a ostatní členy rodiny může jít o velmi vážný problém, proto je léčba autismu často skloňovaným tématem i mimo odborné kruhy. Vědci přišli na to, že CBD v těle působí na receptory, které úzce souvisí s tímto onemocněním. Mohl by tento kanabinoid pomoci pacientům?

Autismus – příznaky a léčba

Porucha autistického spektra (PAS), zkráceně autismus, patří mezi vývojové choroby. U člověka se objevuje již v raném věku – zpravidla v prvních 3 letech života. Přestože nemoc byla poprvé popsána v roce 1911, dosud není známá jasná příčina jejího vzniku. Žádná z teorií dodnes nebyla potvrzena. Typické příznaky autismu zahrnují problémy s komunikací (verbální i neverbální), asociální chování, apatii, nepřítomnost nebo nedostatek empatie, neschopnost porozumět druhým lidem atd. U dětí s PAS často dochází k minimálnímu navazování očního kontaktu; opakování činností nebo zabývání se jimi do maximálních detailů a objevují se u nich problémy ve vývoji. Momentálně neexistuje žádný lék, který by pacienta úplně zbavil autismu, proto se lékaři zaměřují alespoň na zmírnění některých příznaků. Pro tyto účely využívají psychoterapie a následující typy léčiv:

  • Antipsychotika
  • Anxiolytika
  • Stimulanty
  • Antidepresiva

Autismus u dětí a CBD (studie)

Zdaleka nejčastějším projevem autismu u dětí je agresivita. Ta bývá způsobena jak sociální úzkostí, tak potlačováním hněvu a nepochopením základních emocionálních projevů okolí. Vědci prokázali, že autistické děti mají nejen sníženou funkci kanabinoidních receptorů CB1, ale také výrazně nižší hladinu anandamidu (AEA). Zde přichází na řadu CBD jakožto potenciální pomocník. Tento nepsychoaktivní kanabinoid se totiž váže na receptory CB1, díky čemuž dokáže zvýšit jednak jejich počet, jednak i funkčnost. Kromě toho ale CBD zvyšuje produkci anandamidu v těle – to se zdá být příčinou zlepšení u autistických pacientů užívajících CBD. Děti s touto poruchou zpravidla trpí nerovnováhou endokanabinoidního systému, takže by konopí skutečně mohlo být možnou alternativou běžně dostupných léků.

  • Úspěch CBD konopí – v roce 2019 vyšla studie v prestižním časopise Journal of Autism and Developmental Disorders, které se zúčastnilo celkem 60 dětí s autismem. Vědci jim podávali konopí s vysokým obsahem CBD, ovšem přítomné bylo také psychoaktivní THC, byť dosahovalo mnohem nižších hodnot. Výrazné zlepšení bylo pozorováno u 61 % dětí. Přirozeně se nabízí možnost vyzkoušet CBD oleje s plným spektrem kanabinoidů, u kterých je díky přítomnosti všech kanabinoidů vyšší účinnost.
  • Úspěch CBD oleje – výzkum pocházející z roku 2019 z Izraele pracoval se 188 pacienty s poruchou autistického spektra po dobu 3 let. V tomto případě vědci podávali konopný olej s obsahem 30 % CBD a 1,5 % THC. Pozorovali zlepšení u 30,1 % zúčastněných; u 53,7 % došlo k mírnému zlepšení a zbývající pacienti nepocítili žádné nebo jen minimální zlepšení. Produktu v této studii se nejvíce blíží naše novinka SYNERGY olej s 20 % CBD a 1 % THC.

(Pozn. red.: Na území České republiky je konopí a produkty s obsahem THC nad 1 % nelegální. Článek má pouze informativní charakter, nenabádá čtenáře k užívání psychotropních kanabinoidů).