nahoru
legislativa konopí

V posledních letech nebývale vzrostl zájem o kanabidiol (CBD). První výzkumy odhalily některé významné terapeutické vlastnosti, čímž spustily lavinu dalších studií a testování vedoucích k pochopení celkového potenciálu tohoto kanabinoidu. S vyšší poptávkou přirozeně roste i nabídka –  nepřeberné množství pěstitelů, výrobců či prodejců CBD květů a výrobků s CBD se tak snaží chytit šance. Legislativa konopí se v České republice již několikrát změnila. Jak je to aktuálně?

Technické neboli CBD konopí

Člověk by se mohl lehce ztratit v nepřeberném množství druhů a odrůd konopí, nicméně na začátek je důležité se věnovat zejména rozdílům mezi technickým a lékařským konopím. Největší rozdíl spočívá v obsahu THC (tetrahydrokanabinolu), které je pověstné kromě léčebného využití také svými omamnými účinky. Právě to je trnem v oku zákonodárcům určitých zemí, ale k tomu až později.

Technické konopí, známé též jako průmyslové konopí nebo CBD konopí, vyhovuje podmínkám, které upravuje zákon. Jinými slovy, obsah THC musí splňovat limit do 0,3 %. Obyčejně je typické vysokými hladinami CBD, včetně dalších přirozených látek nacházejících se u lékařského konopí. Výzkumy i velký zástup uživatelů potvrzují léčebné vlastnosti CBD, ale přesto nemohou prodejci nabádat k jeho konzumaci. Za pěstování technického konopí vám nehrozí postih, nezapomeňte však na ohlášením příslušným úřadům, pokud vaše konopné pole přesáhne rozlohu 100 m2.

Lékařské konopí na předpis

Lékařské konopí se vyznačuje vysokým podílem THC (nad 0,3 %), naopak zpravidla nízkými hodnotami CBD. V České republice jej můžete legálně koupit pouze v některých pověřených lékárnách a výhradně na předpis, který může poskytnout jen lékař se speciálním povolením. Pokud vám revizní lékař neschválí větší množství, musíte si vystačit s 30 gramy na měsíc. Od druhé poloviny roku 2019 dokonce 10 % hradí pojišťovna, což zapříčinil zřejmě velký nesouhlas pacientů s vysokými sazbami za lékařské konopí. Pěstování rostlin tohoto typu je přestupek, pokud nepřekročíte limit 5 exemplářů. V opačném případě se jedná o trestný čin. Uživatelé mohou přechovávat až 10 gramů sušiny pro vlastní potřebu, přičemž jakékoliv jiné nakládání s lékařským konopím je protizákonné.

legislativa konopí

Legislativa konopí: CBD a zákon

Na území České republiky je legální konopí a produkty z něj s obsahem THC do maximální výše 0,3 %, stejně jako jejich prodej, distribuce či další zpracování. Nákup, skladování a prodej technického konopí (CBD konopí) upravuje zákon č. 167/1998 Sb. Pokud to umožňuje země původu, můžete do Česka dovážet CBD konopí a výrobky s CBD pro laboratorní, průmyslové, technické a zahradní využití. Znovu připomínáme, že prodejci nesmí podněcovat kupujícího ke konzumaci, jelikož pro tyto účely CBD produkty nejsou uzpůsobeny. Za těchto podmínek samozřejmě prodejce nenese žádnou odpovědnost za to, jak bude zákazník nakládat se zakoupeným zbožím.

Změny v legislativě od roku 2022

V září tohoto roku poslanci přijali novelu zákona o návykových látkách, která vejde v platnost 1. ledna 2022. Nejdůležitější změna bude spočívat v navýšení limitu obsahu THC na 1 %, a to jak u rostlin konopí, tak u produktů z nich vyrobených – tj. extraktů, olejů, hašiše a dalších. Soukromé osoby budou moci získat licenci na pěstování konopí pro léčebné účely, díky čemuž vznikne zdravé konkurenční prostředí a ceny za gram sušiny v lékárnách značně klesnou. Z toho se budou moci těšit zejména pacienti využívající tento způsob léčby. Samotní pěstitelé se také radují, protože aktuálně bývá náročné dodržet povolený limit THC, zejména pokud se vydaří počasí během hlavní sezóny. Od nového roku by tak nemuseli tyto rostliny likvidovat, ale našly by své využití u pacientů a spotřebitelů. Podle všeho se blýská na lepší časy.

Čeká nás velký návrat ke konopí?

Zmínky o léčebném použití konopí najdeme v řadě pramenů starých i tisíce let. Naši předkové si dobře uvědomovali, jaký potenciál se v této rostlině skrývá, o čemž hovoří dochované spisy z mnoha oblastí napříč celým světem. Před námi se rozprostírá svět netušených možností, navzdory tomu si uvědomujeme, že jsme teprve na začátku. S velkou radostí sledujeme pokrok ve výzkumu zabývajícím se CBD a konopím obecně. Věříme, že blízká budoucnost poodhalí další možnosti využití této legendami opředené rostliny.

Legislativa konopí: Nejčastější otázky

Mohu si doma vypěstovat až 5 rostlin konopí s obsahem THC nad 0,3 %?

Podle zákona o návykových látkách je bohužel již samotné pěstování takových rostlin přestupek. Stát vám může udělit pokutu do výše 15 000 Kč. Pokud byste navíc sklidili a zpracovali množství větší než malé, jedná se o trestný čin. Na území ČR je zákon zcela nekompromisní.

Extrakty z technického konopí s obsahem THC do 0,3 % mohu vyrábět legálně?

V tomto případě je rozhodující nejen hladina THC, ale také konkrétní účel, ke kterému konopný extrakt vyrábíte. Obsah psychoaktivního tetrahydrokanabinolu nesmí překročit limit 0,3 % a výtažek musíte využívat pouze pro vědecké, průmyslové či technické účely. Pokud byste nabádali ke konzumaci, hrozí vám postih za šíření toxikomanie.

 „Když CBD, tak premium.“